تبلیغات
تازه ها - بدنیست بدانید که...
بدنیست بدانید که...

به نام یزدان پاک

بدنیست بدانید که...

مساحت خشكی‏های زمین حدود800.321.148 كیلومتر است. یعنی تقریبا29 درصد كل سطح زمین.كوچك‏ترین كشور جهان، كشور واتیكان است. این كشور داخل شهر رم قرار دارد و مركز مذهبی مسیحیان جهان است. پاپ كه رهبر مسیحیان است نیز؛ را در آنجا زندگی می‏كند. این كشور تقریبا هشتصد نفر جمعیت دارد.كم ارتفاع‏ترین كشور در جهان، جمهوری مالدیو است كه ارتفاع بلندترین نقطه آن از سطح دریا4.2 متر است.طولانی‏ترین مرز میان دو كشور، مرز مشترك میان آمریكا و كاناداست. طول این مرز6416 كیلومتر است.طولانی‏ترین دوران پادشاهی متعلق به پپی از فراعنه مصر باستان است. او كه در شش سالگی به پادشاهی رسید رد صد سالگی از دنیا رفت یعنی‏94 سال پادشاه بودكوتاه‏ترین دوران پادشاهی مربوط به سلطان)ویراباهو (شاه ساببق كشور سیلان)سری لانكا (است. او چن ساعت بعد از تاجگذاری توسط یكی از اطرافیانش كشته شد.