تبلیغات
تازه ها - کشتی صدساله ای که جنگل شد!
کشتی صدساله ای که جنگل شد!


به نام یزدان پاک!

این کشتی ۱۰۲ ساله که در سال ۱۹۱۱ در انگلستان ساخته شده،برای سال های متمادی توسط دولت استرالیا برای جابجایی سربازان در جنگ جهانی دوم و سپس برای انتقال زعال سنگ مورد استفاده قرار گرفته و سرانجام در سال ۱۹۷۲ در بندر Home bush Bay در استرالیا رها می شود.

با گذشت زمان، گیاهان و درختانی روی این کشتی سبز می شوند و یک جنگل شناور را به وجود می آورند.


کشتی 100 ساله ای که به یک جنگل شناور تبدیل شد!


کشتی 100 ساله ای که به یک جنگل شناور تبدیل شد!