تبلیغات
تازه ها - اسکناس یا کاغذ یادداشت!
اسکناس یا کاغذ یادداشت!

اسکناس یک سند ملی است که بی‌توجهی در نگهداری و مخدوش کردن آن موجب فرسودگی این ثروت ملی شده
 و سالانه هزینه‌های ارزی و ریالی فراوانی را به کشور تحمیل می‌کند. كلمات كلیدی : تازه ها ، عکس اسکناس ، اسکناس ،